Bykyrkan ligger i korsningen Byvägen/Vålådalsvägen, 50 meter från järnvägsstationen i Undersåker

Varmt välkommen till Bykyrkan
Bykyrkan i Undersåker är den fysiska basen för Åredalens Pingstförsamling. En församling är människor som tillsammans vill stötta varandra, växa som medmänniskor och i tro på Jesus. Varje människa är viktig och det betyder att vi vill finnas till för just dig, vare sig du söker, längtar, tror eller tvivlar. 
Gudstjänstrytm varannan söndag  kl 17 (udda veckor) och soppmiddag med vardagstanke och bön varje onsdag kl. 17.
Varje tisdag erbjuds "Sinnesro gudstjänst" kl 18:30 med Undersåkers församling som arrangör, likaså övar Undersåkers församlings barnkör i Bykyrkan på söndagar. 

Tag kontakt med Bykyrkan om du tex vill veta mer, boka samtal, gå alpha-kurs, eller ingå i en husgrupp!

 

Gudstjänst på Ottfjället Gudstjänst på Ottfjället