Bykyrkan ligger i korsningen Byvägen/Vålådalsvägen, 50 meter från järnvägsstationen i Undersåker

Gudstjänst på Ottfjället Gudstjänst på Ottfjället

Varmt välkommen till Bykyrkan
Bykyrkan i Undersåker är den fysiska basen för Åredalens Pingstförsamling. En församling är människor som tillsammans vill stötta varandra, växa som medmänniskor och i tro på Jesus. Varje människa är viktig och det betyder att vi vill finnas till för just dig, vare sig du söker, längtar, tror eller tvivlar. 
Gudstjänstrytm varannan söndag  kl 17 (udda veckor) och soppmiddag med vardagstanke och bön varje onsdag kl. 17.
För andra händelser i veckan, kolla in kalendern!

Tag kontakt med Bykyrkan om du tex vill veta mer, boka samtal, gå alpha-kurs, få en uppgift eller eller ingå i en ansvarsgrupp!