Vi har fått glädjen att hjälpa ett folk som står utan lokaler och vatten i deras arbete att hjälpa människor på flykt från krig!

INSAMLING:

Insamling för denna gång är nu stängd. Tack för de gåvor som kom in till förmån för detta utsatta folk i södra Etiopien.

Här nedan kan du läsa om resan som gjordes i samband med ledarskapsträning och överlämning av medel när Anders, Mattias och Joachim var där sista veckan i november!

Nyangatom är ett folk som bor i sydöstra etiopien, Sudan o Sydsudan och kallas för seminomader. Staten håller just nu på att utbilda Nyangstoms första läkare. En läkare på ca två miljoner människor. Den kristna församlingen i Jinka (sydöstra Etiopien) har vedervärdiga lokaler o inget vatten samtidigt som de tar emot stora mängder av människor på flykt från sydsudan. Nu vill församlingen bygga lokal med tillgång till vatten som kan underlätta i deras enorma utmaning. 

Ge ekonomiskt bidrag till vattenförsörjning och lokalbygge:
Swisha: 123 419 34 05
märk "Etiopien"