Medarbetare

Anna Camnerin
Arbetar med barn och ungdomar
I Bykyrkan är barnen viktiga. I samband med gudstjänsten har vi alltid en samling för barnen.
Varje torsdag kl 16 är det afterschool för de något äldre barnen. Annas roll är att se till att detta funkar.
Anna nås på 070-281 99 75

Olof Holmgren
Ordförande
Olofs huvudfokus ligger på planering av våra gudstjänster och samlingar tillsammans med styrelsen och andra ansvariga. 
Olof nås på 070-234 86 25