Medarbetare

Anna Camnerin
Arbetar med barn och ungdomar
I Bykyrkan är barnen viktiga. I samband med gudstjänsten har vi alltid en samling för barnen.
Varje onsdag kl 16 är det After school för åk 4-6. Annas roll är att se till att detta funkar.
Anna nås på 070-281 99 75

Olof Holmgren
Ordförande
Olofs huvudfokus ligger på planering av våra gudstjänster och samlingar tillsammans med styrelsen och andra ansvariga. 
Olof nås på 070-234 86 25 och olof@livsrum.biz