Om oss

Åredalens Pingstförsamling strävar efter att vara en relevant och äkta gemenskap. Gudstjänsterna är öppna för ALLA. Vi lever i en varm och god ekumenisk gemenskap med övriga församlingar och vi arbetar tillsammans inom flera områden.

Åredalens Pingstförsamling består av ca 80 medlemmar men långt fler i gemenskapen. Församlingen leds av en styrelse som tillsammans med några aktivitets och servicegrupper ansvarar för olika områden. 

Vision

Vår längtan är att få vara ett själens vindskydd och en plats för gemenskap och utveckling. Vi tror att vi är skapade av Gud som en fantastisk helhet av ande själ och kropp. Därför vill vi att alla dessa aspekter skall rymmas i vår gemenskap.